Category: Aqidah

RINGKASAN الوجيز في عقيدة السلف الصالح  Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari Tujuan Penulisan Buku Ini Tujuan penulisan buku ini adalah sebagai solusi atas munculnya berbagai perpecahan dan perselisihan...

POKOK-POKOK MANHAJ SALAF Oleh : Khalid bin Abdur Rahman al-‘Ik Bagian kedua dari enam tulisan [2/6] Kaidah Pertama Mendahulukan Syara’ atas Akal [1] Kaidah yang paling pertama ialah ittiba’ kepada as-salafu ash-shalih dalam memahami,...

POKOK-POKOK MANHAJ SALAF BAGIAN 2

POKOK-POKOK MANHAJ SALAF Oleh : Khalid bin Abdur Rahman al-‘Ik Kaidah Pertama Mendahulukan Syara’ atas Akal [1] Kaidah yang paling pertama ialah ittiba’ kepada as-salafu ash-shalih dalam memahami, menafsiri, mengimani serta menetapkan sifat-sifat ilahiyah...

POKOK-POKOK MANHAJ SALAF

POKOK-POKOK MANHAJ SALAF Oleh : Khalid bin Abdur Rahman al-‘Ik Bagian pertama dari enam tulisan [1/6] Kata Pengantar Banyak pihak yang menisbatkan dirinya sebagai orang atau kaum (golongan) yang menganut pemahaman salaf. Namun kenyataannya,...

RINGKASAN TIGA LANDASAN UTAMA

PENDAHULUAN Saudaraku, Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda. Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah, yaitu: Ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Amal, yaitu menerapkan...

ISLAM DAN IMAN, APA BEDANYA ?

Pertanyaan : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : “Apa definisi Iman itu dan apa perbedaannya antara Iman dan Islam .?” Jawaban : Islam dalam pengertiannya secara umum adalah menghamba (beribadah) kepada Allah dengan...

PENDAHULUAN TSALAATUL USHUL

PENDAHULUAN Saudaraku, Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda. Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah, yaitu: 1. Ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. 2. Amal,...