Category: Biografi Salaf

BIOGRAFI UMAR BIN ABDIL AZIZ

Umar bin Abdul Aziz (wafat 101 H) Nama sebenarnya adalah Abu Hafzah bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil ash bin Umayyah al-Quraisy, seorang tabiā€™in besar dan salah seorang dari Khalifah yang...

BIOGRAFI AL-IMAM ASY-SYATIBI

Beliau adalah Ibrahim bin Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syathibi, yang dijuluki dengan Al Imam Al Allaamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al Muhaqqiq (yang memiliki...

BIOGRAFI ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

NASABNYA, Nama Abu bakar ash-Shiddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amru bin Ka’ ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ ab bin Lu’ ai bin Ghalib bin Fihr al-Qurasy...

BIOGRAFI IBNU HAJAR

Al-Imam Al Alamah Al Hafizh Abu Al Fadhl Ahmad bin Ali Muhammad bin Hajar Al Asqalani, berasal dari Mesir dan bermadzhab Syafi’i. Asqalan yaitu sebuah kota di Palestina dekat jalur Gaza.Dia dilahirkan di Mesir...