Category: BIOGRAFI

HIJRAH DAN MANAQIB UMAR BIN KHATHTHAB

HIJRAH DAN MANAQIB UMAR BIN KHATHTHAB

HIJRAH YANG MERENDAHKAN MARTABAT ORANG-ORANG MUSYRIKIN Ketika Umar hendak berhijrah, dia meninggalkan al-Habib. Dia berdiri di hadapan orang-orang musyrikin dan bersikap dengan sebuah sikap yang membuat mereka rendah dan membuktikan kelemahan mereka serta membuat...

BIOGRAFI ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhyiallahu ‘anhu (wafat 13 H) Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ai bin Ghalib bin...

BIOGRAFI UMAR BIN ABDIL AZIZ

Umar bin Abdul Aziz (wafat 101 H) Nama sebenarnya adalah Abu Hafzah bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil ash bin Umayyah al-Quraisy, seorang tabiā€™in besar dan salah seorang dari Khalifah yang...