Category: Kisah para Nabi & Rasul

PENCIPTAAN NABI ADAM #3

PENCIPTAAN NABI ADAM #3

Sedangkan flrman Allah Ta’ala yang artinya: “Dan ( ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka sujudlah mereka kecuali Iblis; dia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang...

PENCIPTAAN NABI ADAM #2

PENCIPTAAN NABI ADAM #2

Firman Allah Ta’ala Yang artinya: “padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. “Yakni kami senantiasa beribadah kepada-Mu dan tidak ada satupun dari kami yang bermaksiat kepada-Mu. Apabila penciptaan mereka agar beribadah...

PENCIPTAAN NABI ADAM #1

PENCIPTAAN NABI ADAM #1

Allah Ta’ala berfirman yang artinya, Ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan...